همبستگی‌ساز-تخمین‌زن مقاوم برای حس طیفی در شبکه‌های CR MIMO با عدم قطعیت CSI

12,000 تومان

Robust Estimator-Correlator for Spectrum Sensing in MIMO CR Networks with CSI Uncertainty این کار طرح‌های تشخیص جدیدی را که نسبت…