مدولاسیون، سیگنال، نویز

مدولاسیون زاویه طلایی

18,500 تومان

مدولاسیون دامنه ربعی (QAM) با توزیع یکنواخت خود، از دست رفتن شکل تقریبی را  با افزایش نسبت سیگنال به نویز…