سنجش طیف قدرتمند مبتنی بر GLRT بهینه برای شبکه‌های رادیو شناختی MIMO با عدم قطعیت CSI

12,000 تومان

Optimal GLRT-Based Robust Spectrum Sensing for MIMO Cognitive Radio Networks With CSI Uncertainty در این مقاله آشکارسازهای مبتنی بر آزمایش…

طرح سنجش طیف بهبودیافته در سیستم‌های رادیو شناختی با آنتن MIMO

12,000 تومان

 Enhanced Spectrum Sensing Scheme in Cognitive Radio Systems With MIMO Antennae رادیو شناختی (CR) یک فنّاوری امیدبخش برای غلبه بر…

همبستگی‌ساز-تخمین‌زن مقاوم برای حس طیفی در شبکه‌های CR MIMO با عدم قطعیت CSI

12,000 تومان

Robust Estimator-Correlator for Spectrum Sensing in MIMO CR Networks with CSI Uncertainty این کار طرح‌های تشخیص جدیدی را که نسبت…